Na riešení projektu sa podieľajú odborníci na biológiu pôsobiaci na univerzite UPJŠ a UzhNU spolu s odborníkmi na edukáciu biologických vied z UPJŠ. Informačno-technologickú podporu projektu zabezpečujú odborníci z Centra aplikovanej informatiky na UPJŠ. Realizáciu projektu koordinujú členovia projektového manažmentu z UPJŠ, UzhNU a IDCR.

Experti na biológiu
MARTIN Bačkor

botanika

MICHAL Goga

botanika

ROMAN Kish

botanika

LENKA Maliničová

mikrobiológia

MARIANA Kolesárová

mikrobiológia

MARYNA Kryvtsova

mikrobiológia

ALEXANDER Mateleshko

entomológia

ANDREJ Mock

hydrozoológia

FEDIR Kurtyak

zoológia stavovocov

MONIKA Balogová

zoológia stavovcov

MYKHAILO Vakerych

hydrobiológia

NATÁLIA Pipová

zoológia stavovocov

PETER Ľuptáčik

zoológia bezstavovcov

Experti na edukáciu
KATARÍNA Kimáková

didaktika biológie

ANNA Mišianiková

didaktika biológie

ANDREA Lešková

didaktika biológie

DAJANA Ručová

botanika

IT experti
BIANKA Szepesiová

grafický dizajnér

ALEXANDRA Škovránová

grafický dizajnér

GABRIELA Švajková

grafický dizajnér

FILIP Lohinský

web administrátor

MIRON Kuzma

web koordinátor

Projektový manažment
IVANA Slepáková

Projektový manažér

OLHA Stehura

Projektový manažér

YAROSLAVA Hasynets

Projektový manažér

MARIANA Kolesárová

Podporný projektový manažér

EMILIIA Gliudzyk

Komunikačný manažér

SVETLANA Libová

Komunikačný manažér

VLADYSLAV Mirutenko

Komunikačný manažér

HENRIETA Bajusová

Finančný manažér

OLENA Karmishkina

Finančný manažér

TATYANA Hrebeniuk

Finančný manažér